Ostatní zkoušky - ITEST plus s.r.o. Hradec Králové

logo
logo
logo
Přejít na obsah
Mikrobiologické a biologické zkouškyMIKROBIOLOGICKÁ KONTROLA VE VÝROBĚ LÉČIV
 - provedení: podle pravidel správné výrobní praxe stanovené vyhláškou č. 229/2008.

MIKROBIOLOGICKÁ KONTROLA ČISTÝCH PROSTORŮ
 - provedení: podle pokynu SÚKL VYR - 7 Čisté prostory, jako kvalifikační nebo rekvalifikační měření, v případě požadavků i pravidelné monitorování
metoda:
   
- měření kontaminace vzduchu
   - aktivní metodou: přístrojem RCS Plus Biotest a přístrojem airIdéal
   - pasivní metodou: spady na Petriho misky
  
- měření kontaminace povrchů a zařízení - otisky, stěry
  
- kontaminace personálu - otisky prstů, exponovaných částí oděvů
  
- identifikace nalezených bakterií a hub


MIKROBIOLOGICKÉ ZKOUŠKY ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ
- provedení: podle EN ČSN ISO 11737-1
   metoda: odhad populace mikroorganismů na předmětu (bioburden)Návrat na obsah