ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

ITEST X a V - FAKTOR - ITEST plus s.r.o. Hradec Králové

vlajka
vlajka
logo
logo
logo
Přejít na obsah
Diagnostické prostředky > Diagnostické disky


TEST X - FAKTOR   DD 512, 5121
ITEST V - FAKTOR   DD 513, 5131
ITEST X+V - FAKTOR   DD 514, 5141
100 disků  Kat.č.  DD 512 - DD 514
1000 disků  Kat.č.  5120 - DD 5141

Význam a použití:
Diagnostické disky ITEST X-FAKTOR, V-FAKTOR a X+V-FAKTOR jsou určeny k jednoduché diferenciaci druhů rodu Haemophilus.
Princip testu:
Test využívá rozdílných nároků jednotlivých druhů hemofilů na růstové faktory X (hemin) a V (NAD).
Provedení testu:
Naočkujte rovnoměrně agarovou půdu bez krve (Mueller Hinton Agar nebo Columbia Blood Agar Base) testovaným kmenem. Sterilně přiložte diagnostické disky s růstovými faktory a inkubujte při 37 + 1°C po dobu 24 (nebo 48) hod.
Hodnocení:
Po inkubaci sledujte kolonie narostlé v okolí disků:
  • bakterie vyžadující růstový faktor X rostou pouze v okolí disků X a X+V,
  • bakterie vyžadující růstový faktor V rostou pouze v okolí disků V a X+V,
  • bakterie vyžadující oba růstové faktory rostou pouze v okolí disku X+V.


                      Požadavek hemofilů na přítomnost růstových faktorů v médiu:

                   

Doporučení:
Pro kontrolu kvality diagnostických faktorových disků doporučujeme použít následující kmeny hemofilů:Všechny kmeny dodává Česká sbírka mikroorganismů, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Tvrdého 14, 602 00 Brno.

Upozornění:
1. Disky ITEST X-FAKTOR, ITEST V-FAKTOR a ITEST X+V FAKTOR jsou dodávány v balení po 100 ks (kat.č. DD 512, DD 513 a DD 514) nebo po 1000 ks (kat. č. DD 5121, DD 5131 a DD 5141) a jsou určeny pouze pro použití in vitro.
2. Disky ITEST X-FAKTOR uchovávejte v temnu při 2 – 8°C, disky ITEST V-FAKTOR a ITEST X+V FAKTOR v temnu při -18˚C. Disky spotřebujte do doby exspirace uvedené na štítku.
3. Při poškození primárního obalu IVD nepoužívejte a kontaktujte výrobce.
4. Nespotřebovaný IVD a prázdný obal likvidujte v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.


     

Návrat na obsah