ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

ITEST TRIBUTYRIN - ITEST plus s.r.o. Hradec Králové

vlajka
vlajka
logo
logo
logo
Přejít na obsah
Diagnostické prostředky > Diagnostické disky


ITEST TRIBUTYRIN
50 disků   Kat.č.  DD 504
test pro průkaz hydrolýzy tributyrinu

Význam a použití:
Diagnostické disky ITEST TRIBUTYRIN jsou určeny pro průkaz hydrolýzy tributyrinu. Tento test umožňuje snadnou diferenciaci některých bakteriálních druhů, např. branhamel od neisserií.
Princip testu:
Hydrolýza tributyrinu se projeví změnou barvy indikátoru.
Provedení testu:
V 1 ml pufrovaného fyziol. roztoku (pH 7,2), připravte hustou suspenzi testovaného kmene (3. stupeň McFarlandovy zákalové stupnice) a přidejte 1 disk ITEST TRIBUTYRIN. Inkubujte při 37 + 1°C. Barevná reakce se začíná objevovat po několika hodinách, konečné hodnocení proveďte asi za 20 hodin.

Hodnocení:
V případě pozitivní reakce (tributyrin +) dochází k zežloutnutí suspenze, při negativní reakci (tributyrin – ) zůstává barva suspenze červená.

Doporučení:
Pro kontrolu kvality diagnostických disků ITEST TRIBUTYRIN doporučujeme použít jako pozitivní kontrolu kmen Moraxella (B.) catarrhalis CCM 4391, jako negativní kontrolu kmen Neisseria subflava CCM 3482. Oba kmeny dodává Česká sbírka mikroorganismů Masarykovy univerzity, Tvrdého 14, 602 00 Brno.

Upozornění:
1. Disky ITEST TRIBUTYRIN jsou dodávány v balení po 50 ks (kat.č. DD 504) a jsou určeny pouze pro použití in vitro.
2. Disky uchovávejte v temnu při 2 – 8°C a spotřebujte do doby exspirace uvedené na štítku.
3. Při poškození primárního obalu IVD nepoužívejte a kontaktujte výrobce.
4. Nespotřebovaný IVD a prázdný obal likvidujte v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.         

Návrat na obsah