ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

ITEST UREA - ITEST plus s.r.o. Hradec Králové

vlajka
vlajka
logo
logo
logo
Přejít na obsah
Diagnostické prostředky > Diagnostické disky

ITEST UREA
50 disků  Kat.č.  DD 511

Význam a použití:
Diagnostické disky ITEST UREA jsou určeny pro detekci enzymu ureázy. Test umožňuje např. odlišení rodů Yersinia, Proteus a Providencia od ostatních gramnegativních střevních tyčinek.
Princip testu:
Principem je detekce amoniaku, který vzniká při hydrolýze močoviny působením ureázy.
Provedení testu:
Z testovaného kmene připravte ve zkumavce v 0,4 ml sterilní destilované vody hustou suspenzi (3. stupeň McFarlandovy zákalové stupnice). Do zkumavky se suspenzí dejte ITEST UREA disk a inkubujte při 37 + 1°C tři hodiny.
Hodnocení:
V případě pozitivní reakce (UREA +) se suspenze s diskem zbarví růžovofialově. Při negativní reakci (UREA –) se suspenze s ponořeným diskem zbarví žlutě.
Upozornění:
1. Disky ITEST UREA jsou dodávány v balení po 50 ks (kat. č. DD 511) a jsou určeny pouze pro použití in vitro.
2. Disky uchovávejte v temnu při 2 – 8°C a spotřebujte do doby exspirace uvedené na štítku.
3. Při poškození primárního obalu IVD nepoužívejte a kontaktujte výrobce.
4. Nespotřebovaný IVD a prázdný obal likvidujte v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.      

Návrat na obsah