ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

ITEST VK - ITEST plus s.r.o. Hradec Králové

vlajka
vlajka
logo
logo
logo
Přejít na obsah
Diagnostické prostředky > Diagnostické disky


ITEST VK
100 disků  Kat.č.  DD 506
1000 disků  Kat.č.  DD 5061
pro selektivní kultivaci Neisseria meningitidis

Význam a použití:
Diagnostické disky ITEST VK slouží k selektivní kultivaci N. meningitidis v primokultuře.
Princip testu:
V místě difúze antibiotik (vankomycin+kolistin) z disku se z neselektivní půdy stane částečně selektivní médium, inhibující růst ostatní mikroflóry.
Provedení testu:
1. Naočkujte výtěr z krku nebo jiný klinický materiál na krevní agar. Rozočkujte běžným způsobem.
2. Na povrch agaru s naočkovaným materiálem přiložte sterilně ITEST VK disk a inkubujte 24 hod. při 37˚C.
Hodnocení výsledků:
Bakteriální kolonie narostlé v zóně difúze antibiotik lze považovat za N. meningitidis.
Doporučení:
Pro kontrolu kvality diagnostických disků ITEST VK doporučujeme použít jako pozitivní (rezistentní) kontrolu kmen Neisseria meningitidis CCM 4634, jako negativní (citlivou) kontrolu kmen Streptococcus pneumoniae CCM 4501. Kmeny dodává Česká sbírka mikroorganismů, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Tvrdého 14, 602 00 Brno.
Upozornění:
1. Disky ITEST VK jsou dodávány v balení po 100 ks (kat. č. DD 506) nebo po 1000 ks (kat. č. 5061) a jsou určeny pouze pro použití in vitro.
2. Disky uchovávejte v temnu při 2 – 8°C a spotřebujte do doby exspirace uvedené na štítku.
3. Při poškození primárního obalu IVD nepoužívejte a kontaktujte výrobce.
4. Nespotřebovaný IVD a prázdný obal likvidujte v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.     


Návrat na obsah