ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

ITEST BACITRACIN H - ITEST plus s.r.o. Hradec Králové

vlajka
vlajka
logo
logo
logo
Přejít na obsah
Diagnostické prostředky > Diagnostické disky


TEST BACITRACIN H
100 disků  Kat. č. DD 502
1000 disků  Kat.č.  DD 5021


Význam a použití:
Diagnostické disky ITEST BACITRACIN H slouží k orientační identifikaci hemofilů v primokultuře.
Princip testu:
Test využívá jednak vyšší rezistenci hemofilů k bacitracinu (10 j.) ve srovnání s ostatními mikroby, jednak schopnost růstu hemofilů v zóně difúze růstových faktorů produkovaných stafylokokem.
Provedení testu:
Naočkujte výtěr z krku nebo jiný klinický materiál na krevní agar a rozočkujte jej běžným způsobem. Přes rozočkovaný materiál naneste stafylokokovou čáru. Do ní umístěte sterilně disk ITEST BACITRACIN H a inkubujte 24 hod při 37˚C.

Hodnocení:
Bakteriální kolonie narostlé po inkubaci v zóně difúze bacitracinu kolem stafylokokové čáry lze považovat za hemofily.
Doporučení:
Pro kontrolu kvality diagnostických disků ITEST BACITRACIN H doporučujeme použít jako pozitivní kontrolu kmen Haemophilus influenzae CCM 4457, jako negativní kontrolu kmen Streptococcus pneumoniae CCM 4501. Oba kmeny dodává Česká sbírka mikroorganismů, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Tvrdého 14, 602 00 Brno.
Upozornění:
1. Disky ITEST BACITRACIN H jsou dodávány v balení po 100 ks (kat. č. DD 502) nebo po 1000 ks (kat. č. DD 5021) a jsou určeny pouze pro použití in vitro.
2. Disky uchovávejte v temnu při 2 – 8°C a spotřebujte do doby exspirace uvedené na obalu.
3. Při poškození primárního obalu IVD nepoužívejte a kontaktujte výrobce.
4. Nespotřebovaný IVD a prázdný obal likvidujte v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.


    

Návrat na obsah