ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

ITEST ONPG - ITEST plus s.r.o. Hradec Králové

vlajka
vlajka
logo
logo
logo
Přejít na obsah
Diagnostické prostředky > Diagnostické disky


ITEST ONPG
50 disků   Kat.č.  DD 507
pro rychlé zjištění b-galaktozidázové aktivity

Význam a použití:
Diagnostické disky ITEST ONPG jsou určeny pro detekci ß-galaktozidázy. Test slouží např. k odlišení Neisseria lactamica od ostatních neisserií.
Princip testu:
Principem je detekce ß-galaktozidázy, která hydrolyzuje o-nitrofenyl-ß-galaktopyranosid za vzniku zbarveného o-nitrofenolu.
Provedení testu:
Z testovaného kmene připravte ve zkumavce v 0,4 ml sterilní destilované vody hustou suspenzi (3. stupeň McFarlandovy zákalové stupnice). Do zkumavky se suspenzí dejte ITEST ONPG disk a inkubujte při 37˚C tři hodiny.
Zkumavky bez barevné změny nechte ještě inkubovat přes noc při laboratorní teplotě, protože u některých kmenů může být pozorována pozdní pozitivní reakce.
Hodnocení:
V případě pozitivní reakce (ONPG +) se suspenze s ponořeným diskem zbarví žlutě. Při negativní reakci (ONPG –) k žádné barevné změně nedojde.
Doporučení:
Pro kontrolu kvality diagnostických disků ITEST ONPG doporučujeme použít jako pozitivní kontrolu kmen Enterobacter sakazakii CCM 3461, jako negativní kontrolu kmen Pseudomonas aeruginosa CCM 1960. Oba kmeny dodává Česká sbírka mikroorganismů Masarykovy univerzity, Tvrdého 14, 602 00 Brno.
Upozornění:
1. Disky ITEST ONPG jsou dodávány v balení po 50 ks (kat. č. DD 507) a jsou určeny pouze pro použití in vitro.
2. Disky uchovávejte v temnu při 2 – 8°C a spotřebujte do doby exspirace uvedené na štítku.
3. Při poškození primárního obalu IVD nepoužívejte a kontaktujte výrobce.
4. Nespotřebovaný IVD a prázdný obal likvidujte v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.      

Návrat na obsah