ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Neisseria meningitidis sk. A, C, X, Y - ITEST plus s.r.o. Hradec Králové

vlajka
vlajka
logo
logo
logo
Přejít na obsah
Diagnostické prostředky > Diagnostická séra pro sklíčkovou aglutinaci


ANTISÉRA PRO SKLÍČKOVOU AGLUTINACI     Kat. č.  AS 401 - AS 405
NEISSERIA MENINGITIDIS sk.A    AS 401
NEISSERIA MENINGITIDIS sk.C    AS 403

NEISSERIA MENINGITIDIS sk.X    AS 404
NEISSERIA MENINGITIDIS sk.Y    AS 405

 

Význam a použití:
Antiséra jsou určena k determinaci serologických skupin Neisseria meningitidis skupin A, B, C, X a Y. Tyto skupiny zahrnují přes 90% serologických skupin N. meningitidis izolovaných z pacientů s vážným meningokokovým onemocněním (meningitis, sepse).

Provedení reakce:

 • 1. Na podložní sklo dejte po jedné kapce antiséra A, B, C, X a Y a kapku fyziol. roztoku.
 • 2. V každé kapce antiséra (fyziologického. roztoku) resuspendujte kolonii testovaného kmene Neisseria meningitidis (používejte 16 - 18 hodinové kultury u maximálně třetí pasáže).
 • 3. Krouživými pohyby kolébejte podložním sklem 1-3 minuty.


Odečítání výsledků a hodnocení reakce:
Odečítání provádějte proti tmavé podložce:
 • tvorba velkých aglutinátů s vyjasněním okolní tekutiny: +++
 • tvorba malých sraženin s mírně zakalenou okolní tekutinou: ++
 • tvorba nejasně ohraničených nebo vláknitých aglutinátů se zakalenou okolní tekutinou: +
 • k tvorbě aglutinátů nedochází a suspenze zůstává beze změny zakalená: -
Hodnocení výsledků:
 • 1. Pozitivní reakce s jedním antisérem: N. meningitidis sk. A, B,C,X nebo Y.
 • 2. Pozitivní reakce s více antiséry: N. meningitidis PA (polyaglutinabilní).
 • 3. Negativní reakce se všemi antiséry a pozitivní reakce s fyziol. roztokem: N. meningitidis SA ( spontánně aglutinující).
 • 4. Negativní reakce se všemi antiséry a fyziol. roztokem: N.meningitidis NA (neaglutinující) - nutné uvést, že byla použita antiséra A,B,C,X a Y.

Doporučení:
Pro kontrolu kvality diagnostických antisér doporučujeme použít následující kontrolní kmeny:
 • N. meningitidis CCM 4634 - serologická skupina A
 • N. meningitidis CCM 4635 - serologická skupina B
 • N. meningitidis CCM 4636 - serologická skupina C
 • N. meningitidis CCM 4637 - serologická skupina X
 • N. meningitidis CCM 4638 - serologická skupina Y

Všechny kmeny dodává Česká sbírka mikroorganismů, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Tvrdého 14, 602 00 Brno.
Upozornění:
1. Antiséra jsou chráněna merthiolátem sodným, přesto je nutné při jejich používání předejít jejich kontaminaci (při kapání sér se nedotýkejte kapátkem podložního skla!).
2. Antiséra jsou dodávána v tekuté formě po 1 nebo 2 ml a jsou určena pouze pro použití in vitro.
3. Antiséra uchovávejte v temnu při 2 – 8°C a spotřebujte do doby exspirace uvedené na štítku.
4. Při poškození primárního obalu IVD nepoužívejte a kontaktujte výrobce.
5. Nespotřebovaný IVD a prázdný obal likvidujte v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.
Poznámka:
NRL pro meningokoky má zájem o zasílání všech kmenů N. meningitidis izolovaných z pacientů se závažným meningokokovým onemocněním, popřípadě od jejich kontaktů, jakož i o kmeny neaglutinující s antiséry A, B, C, X a Y.
      

Návrat na obsah