ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Mannitol, Sacharoza - ITEST plus s.r.o. Hradec Králové

vlajka
vlajka
logo
logo
logo
Přejít na obsah
Diagnostické prostředky > Cukerné diagnostické tablety
 
DIAGNOSTICKÉ TABLETY        100 tablet           Kat. č. DT 707 a DT 711

Návod k použití
 
DT 707 MANNITOL                                DT 711 SACHARÓZA
pro zjištění fermentačních vlastností bakterií
 
Význam a použití:
Diagnostické tablety MANNITOL a SACHARÓZA slouží ke stanovení fermentačních vlastností (štěpení mannitolu a sacharózy) bakterií.
Princip testu:
V místě difúze sacharidů z tablet dochází na Endově půdě v případě jejich štěpení k zčervenání bakteriálního nárůstu.
Provedení testu:
1.  Naočkujte testovaný mikroorganismus na vhodnou živnou půdu (Endova půda).
2. Na povrch agaru s naočkovaným mikroorganismem přiložte sterilně tablety s mannitolem a sacharózou. Inkubujte 24 - 48 hod. při 37°C.
Hodnocení výsledků:
V případě pozitivního výsledku (+) se bakteriální kolonie narostlé v zóně difúze sacharidů zbarví červeně (tmavě červeně
V případě negativního výsledku (-) zůstává bakteriální nárůst v okolí tablet nezbarven.
Doporučení:
Pro kontrolu kvality diagnostických tablet DT 707 a DT 711 doporučujeme použít následující mikroorganismy:
       
Upozornění:
1.  Diagnostické tablety DT 707 MANNITOL a DT 711 SACHARÓZA jsou dodávány v balení po 100 ks a jsou určeny pouze pro použití in vitro.
2.  Tablety uchovávejte v temnu při 2 – 8°C a spotřebujte do doby exspirace uvedené na štítku.
3.  Při poškození primárního obalu IVD nepoužívejte a kontaktujte výrobce.
4.  Nespotřebovaný IVD a prázdné obaly likvidujte v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001Sb. dle kategorií: 15 01 01 – papírové obaly, 15 01 02 – plastové obaly, 15 01 07 – skleněné obaly, hliník – 17 04 02, chemikálie obsahující nebezpečné látky – 18 01 06, rezidua a nespotřebovaný IVD likvidujte v kategorii 18 01 09 – jiná nepoužitelná léčiva. Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce, likvidujte v kategorii 18 01 03.


      

Návrat na obsah