ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

ITEST INDOL - ITEST plus s.r.o. Hradec Králové

vlajka
vlajka
logo
logo
logo
Přejít na obsah
Diagnostické prostředky > Diagnostické disky


ITEST INDOL
 
DIAGNOSTICKÉ DISKY   50 disků   Kat. č. DD 509
pro rychlé stanovení tryptofanázy (tvorby indolu)

Význam a použití:
Diagnostické disky ITEST INDOL jsou určeny pro detekci tryptofanázy. Test umožňuje rychlé orientační rozlišení některých enterobakterií, např. E. coli a Y. pseudotuberculosis, nebo E. coli a Sh. sonnei a pod.
Princip testu:
Principem testu je detekce indolu, který vzniká enzymatickým štěpením tryptofanu. Přítomnost indolu se prokazuje přidáním roztoku paradimethylaminobenzaldehydu (Ehrlichovo činidlo).
Provedení testu:
Z testovaného kmene připravte ve zkumavce v 0,4 ml sterilní destilované vody hustou suspenzi (3. stupeň McFarlandovy zákalové stupnice). Do zkumavky se suspenzí dejte ITEST INDOL disk a inkubujte při 37 + 1°C tři hodiny. Po inkubaci přidejte kapku Ehrlichova činidla (kat. č. PP 61) a sledujte barevné změny.
Hodnocení:
V případě pozitivní reakce (INDOL +) se na povrchu suspenze s ponořeným diskem objeví červený prstenec. Při negativní reakci (INDOL –) má vzniklý prstenec barvu žlutou.
Upozornění:
1. Disky ITEST INDOL jsou dodávány v balení po 50 ks (kat. č. DD 509) a jsou určeny pouze pro použití in vitro.
2. Disky uchovávejte v temnu při 2 – 8°C a spotřebujte do doby exspirace uvedené na štítku.
3. Při poškození primárního obalu IVD nepoužívejte a kontaktujte výrobce.
4. Nespotřebovaný IVD a prázdný obal likvidujte v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.     


Návrat na obsah