ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

ITEST PYR TEST - ITEST plus s.r.o. Hradec Králové

vlajka
vlajka
logo
logo
logo
Přejít na obsah
Diagnostické prostředky > Ostatní diagnostické soupravy


ITEST PYR TEST
pro rychlou identifikaci enterokoků, streptokoků skupiny A a odlišení Staphylococcus haemolyticus a S. auricularis
50 testů  Kat.č.  SO 341

Význam a použití:
Souprava ITEST PYR TEST slouží k rychlému odlišení enterokoků skupiny D od viridujících streptokoků skupiny D. Pomocí testu lze také snadno a rychle odlišit b-hemolytické streptokoky skupiny A od ostatních skupin b-hemolytických streptokoků. Test je možné také použít k diferenciaci některých stafylokoků (např. odlišení PYRáza pozitivního S. haemolyticus od PYRáza negativního S. auricularis).
Princip testu:
Principem testu je detekce pyrrolidonylpeptidázové (PYRáza) aktivity, která je charakteristická pro všechny druhy enterokoků, na rozdíl od streptokoků sk. D, u kterých tato aktivita nebyla zjištěna. Z ostatních streptokoků PYRázu produkuje pouze S. pyogenes (sk. A).
Provedení testu:
Disk ITEST PYR TEST mírně navlhčete sterilní destilovanou vodou. Bakteriologickou kličkou přeneste na povrch disku 5-10 kolonií testovaného kmene z 24 hodinové kultury a lehce je rozetřete. Disk inkubujte 1-2 min. při laboratorní teplotě. Potom na disk kápněte 1 kapku barevné vývojky (musí mít laboratorní teplotu!) a sledujte barevnou změnu.


Hodnocení:
Při pozitivní reakci (PYRáza +) se inokulovaná část disku během 1 minuty po aplikaci vývojky zbarví růžově, červeně nebo fialovočerveně. Při negativní reakci (PYRáza –) zůstane inokulovaná část disku po aplikaci vývojky nezbarvena, popřípadě se během 1 min. zbarví krémově nebo žlutě.
POZN. Slabé zbarvení při pozitivní reakci může být způsobeno malým inokulem nebo slabší produkcí PYRázy (jen ojedinělé kmeny). V případě nutnosti test opakujte s větším inokulem.

Doporučení:
Pro kontrolu kvality diagnostické soupravy ITEST PYR TEST doporučujeme použít jako pozitivní kontrolu kmen Enterococcus faecalis CCM 4224, jako negativní kontrolu kmen Streptococcus agalactiae CCM 6187. Oba kmeny dodává Česká sbírka mikroorganismů, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Tvrdého 14, 602 00 Brno.

Upozornění:
1. Souprava ITEST PYR TEST je dodávána v balení po 50 testech (kat. č. SO 341) a je určena pouze pro použití in vitro.
2. Soupravu uchovávejte v temnu při teplotě 2 – 8°C a spotřebujte do doby exspirace uvedené na štítku. Barevnou vývojku chraňte před přímým slunečním zářením.
3. Při práci s disky i barevnou vývojkou dbejte na to, aby nedošlo ke kontaktu s pokožkou a očima. Při potřísnění ihned omyjte postižená místa pod tekoucí vodou.
4. Při poškození primárního obalu IVD nepoužívejte a kontaktujte výrobce.
5. Nespotřebovaný IVD a prázdný obal likvidujte v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.        


Návrat na obsah