ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

HAEMOPHILUS INFLUENZAE b - ITEST plus s.r.o. Hradec Králové

vlajka
vlajka
logo
logo
logo
Přejít na obsah
Diagnostické prostředky > Diagnostická séra pro sklíčkovou aglutinaci


HAEMOPHILUS INFLUENZAE b   Kat. č. AS 410
HAEMOPHILUS INFLUENZAE e   Kat. č. AS 417
HAEMOPHILUS INFLUENZAE f   Kat. č. AS 418
ANTISÉRA PRO SKLÍČKOVOU AGLUTINACI   1 ml,    2 ml

Význam a použití:
Aglutinační antiséra HAEMOPHILUS INFLUENZAE slouží k snadnému a rychlému odlišení patogenních druhů Haemophilus influenzae serologické serologických skupin b, e, f od ostatních serologických skupin druhu H. influenzae.

Provedení reakce:
Aglutinaci provádějte pouze s opouzdřenými kmeny, tzn. nejpozději do 24 hod po jejich izolaci. Schopnost produkovat pouzdra totiž izolované kmeny brzy ztrácejí a neopouzdřené kmeny nejsou pro aglutinaci vhodné.
1. Na podložní sklo dejte 1 kapku sterilního fyziologického roztoku a resuspendujte v ní vzorek testovaného kmene H. influenzae. Jestliže do jedné minuty dojde k aglutinaci, jedná se o spontánně aglutinující kmen, který není pro další testování vhodný. V případě, že k aglutinaci nedojde, pokračujte podle    následujícího bodu.
2. Na podložní sklo dejte jednu kapku antiséra HAEMOPHILUS INFLUENZAE serologické skupiny b, e nebo f a resuspendujte v ní vzorek testovaného kmene H. influenzae.
3. Krouživými pohyby kolébejte podložním sklem po dobu 30 sec. až jedné minuty.

Odečítání výsledků a hodnocení reakce:
Odečítání provádějte proti tmavé podložce:

  • rychlá tvorba aglutinátů a sraženin s větším či menším vyjasněním okolní tekutiny: + (pozitivní reakce)
  • k tvorbě aglutinátů a sraženin nedochází a suspenze zůstává beze změny zakalená: - (negativní reakce)

Hodnocení výsledků:
1. Pozitivní reakce = testovaný kmen H. influenzae patří do příslušné serologické skupiny (b, e nebo f)
2. Negativní reakce = testovaný kmen H. influenzae patří do jiné serologické skupiny.

Upozornění:
1. Antiséra jsou chráněna azidem sodným, přesto je nutné při jejich používání předejít jejich kontaminaci (při kapání sér se nedotýkejte kapátkem podložního skla!).
2. Antiséra jsou dodávána v tekuté formě po 1 nebo 2 ml a jsou určena pouze pro použití in vitro.
3. Antiséra uchovávejte v temnu při 2 – 8°C a spotřebujte do doby exspirace uvedené na štítku.
4. Při poškození primárního obalu IVD nepoužívejte a kontaktujte výrobce.
5. Nespotřebovaný IVD a prázdný obal likvidujte v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.     


Návrat na obsah