ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

DEOXYCHOLAT SODNY - ITEST plus s.r.o. Hradec Králové

vlajka
vlajka
logo
logo
logo
Přejít na obsah
Diagnostické prostředky > Pomocné diagnostické testy


DEOXYCHOLÁT SODNÝ
 
POMOCNÉ DIAGNOSTICKÉ TESTY   3 ml   Kat.č. PT 102
 
test rozpustnosti ve žluči (S. pneumoniae)

1. Test DEOXYCHOLÁT SODNÝ je dodáván v balení po 3 ml (kat.č. PT 102) a je určen pouze pro použití in vitro.
2. Deoxycholát sodný uchovávejte při laboratorní teplotě a spotřebujte do doby exspirace u
Význam a použití:

Test DEOXYCHOLÁT SODNÝ je určen k rychlému a snadnému odlišení Streptococcus pneumoniae od viridujících streptokoků.

Princip testu:
Test využívá rozpustnost kolonií S. pneumoniae v deoxycholátu sodném. Naproti tomu kolonie viridujících streptokoků se působením deoxycholátu sodného nemění.

Provedení testu:
Test můžete provést ve dvou modifikacích:

  • 1. V 0,5 ml fyziologického roztoku resuspendujte testovaný kmen (1.-2. Stupeň McFarlandovy zákalové stupnice) a zakápněte 3 kapkami deoxycholátu sodného. Inkubujte 30 min. při 37 + 1°C.
POZN: Jako kontrolu použijte suspenzi testovaného kmene ve fyziologickém roztoku bez deoxycholátu sodného.
  • 2. Na testovaný kmen narostlý na krevním agaru kápněte 1 kapku deoxycholátu sodného a inkubujte 30 min. při laboratorní teplotě.
        

Odečítání výsledků a hodnocení:

  • 1. modifikace:
Po inkubaci dojde u pneumokoků k vyjasnění zákalu. U viridujících streptokoků a kontroly zůstává suspenze beze změny zakalená.

  • 2. modifikace:
          Do 30 minut po zakápnutí testovaného kmene deoxycholátem sodným dojde u pneumokoků k rozpuštění kolonií uprostřed zón viridace. Viridující streptokoky zůstávají beze změny.

Upozornění:vedené na štítku.
3. Při poškození primárního obalu IVD nepoužívejte a kontaktujte výrobce.
4. Nespotřebovaný IVD a prázdný obal likvidujte v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.     

Návrat na obsah