ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

ITEST HELICOBACTER - ITEST plus s.r.o. Hradec Králové

vlajka
vlajka
logo
logo
logo
Přejít na obsah
Diagnostické prostředky > Ostatní diagnostické soupravy


ITEST HELICOBACTER
 
DIAGNOSTICKÉ SOUPRAVY     25 testů   Kat. č. SO 331

Význam a použití:
Souprava ITEST HELICOBACTER je určena k rychlé identifikaci Helicobacter pylori v bioptickém vzorku žaludeční sliznice biochemickou metodou. Souprava umožňuje odlišit vředovou chorobu etiologicky vázanou na helikobakterovou infekci od případů Helicobacter pylori negativních, vzniklých na bázi jiné specifické příčiny (např. gastrinom, Crohnova choroba a pod.). Průkaz peptických vředů vzniklých mechanismem helikobakterové infekce umožňuje včasné zahájení účinné antihelikobakterové léčby.
Princip testu:
Helicobacter pylori produkuje ureázu, jejíž průkaz je založen na změně pH při vzniku amoniaku.
Provedení testu:
Do detekční zkumavky s dehydratovaným substrátem přidejte 2 kapky rozpouštědla. Po dokonalém rozpuštění do roztoku dejte vyšetřovaný bioptický materiál. Zkumavku uzavřete a inkubujte 3 – 4 hodiny při pokojové teplotě. V ojedinělých případech zkumavky inkubujte do druhého dne.


Hodnocení testu:
Při pozitivní reakci (přítomnost Helicobacter pylori ve vyšetřovaném vzorku) se během inkubace substrát zbarví do růžovofialova až fialova.
Při negativní reakci se barva substrátu během inkubace nemění, tzn. zůstane žlutá až žlutooranžová.

Upozornění:
1. Souprava ITEST HELICOBACTER je dodávána v balení po 25 testech (kat. č. SO 331) a je pouze pro použití in vitro.
2. Soupravu uchovávejte v temnu při 2 – 8°C a spotřebujte doby exspirace uvedené na štítku.
3. Při poškození primárního obalu IVD nepoužívejte a kontaktujte výrobce.
4. Nespotřebovaný IVD a prázdný obal likvidujte v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.      


Návrat na obsah