ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

ITEST OPTOCHIN - ITEST plus s.r.o. Hradec Králové

vlajka
vlajka
logo
logo
logo
Přejít na obsah
Diagnostické prostředky > Diagnostické disky


ITEST OPTOCHIN
pro identifikaci Streptococcus pneumoniae
100 disků  Kat.č.  DD 503
1000 disků  Kat.č.  DD 5031

Význam a použití:
Diagnostické disky ITEST OPTOCHIN se používají k jednoduché orientační diferenciaci Streptococcus pneumoniae od jiných viridujících streptokoků.
Princip testu:
Test využívá citlivost kmenů Streptococcus pneumoniae k optochinu (ethylhydrocuprein hydrochlorid). Viridující streptokoky jsou naopak k optochinu značně rezistentní.
Provedení testu:
Krevní agar naočkujte hustě a rovnoměrně koloniemi testovaného kmene (volte bohatší inokulum).
Sterilně přiložte ITEST OPTOCHIN disk. Inkubujte přibližně 24 hodin při 37 + 1°C za zvýšené tenze CO2.
Předpokládáte-li v klinickém materiálu výskyt většího množství pneumokoků, lze disk ITEST OPTOCHIN použít pro orientační identifikaci S. pneumoniae již v primokultuře.
POZN. Pro lepší hodnocení výsledků doporučujeme provádět inokulaci krevního agaru přelitím suspenzí testovaného kmene ve fyziologickém roztoku (2 - 3 kolonie ve 2 ml fyz. roztoku). Po odsátí zbytku inokula a zaschnutí suspenze (asi 15 min.) přiložte disk ITEST OPTOCHIN.
Hodnocení:

Dojde-li po inkubaci k vytvoření inhibiční zóny, odečtěte její průměr:

Doporučení:
Pro kontrolu kvality diagnostických disků ITEST OPTOCHIN doporučujeme použít jako pozitivní kontrolu (citlivost k optochinu) kmen Streptococcus pneumoniae CCM 4501, jako negativní kontrolu (rezistence k optochinu) kmen Streptococcus constellatus CCM 4043. Oba kmeny dodává Česká sbírka mikroorganismů Masarykovy univerzity, Tvrdého 14, 602 00 Brno.

Upozornění:
1. Disky ITEST OPTOCHIN jsou dodávány v balení po 100 ks (kat. č. DD 503) nebo po 1000 ks (kat. č. DD 5031) a jsou určeny pouze pro použití in vitro.
2. Disky uchovávejte v temnu při 2 – 8°C a spotřebujte do doby exspirace uvedené na štítku.
3. Při poškození primárního obalu IVD nepoužívejte a kontaktujte výrobce.
4. Nespotřebovaný IVD a prázdný obal likvidujte v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.


 

     


Návrat na obsah