ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

ITEST STREPTO GROUP - ITEST plus s.r.o. Hradec Králové

vlajka
vlajka
logo
logo
logo
Přejít na obsah
Diagnostické prostředky > Latexaglutinační diag. soupravy


ITEST STREPTO GROUP
LATEXAGLUTINAČNÍ DIAGNOSTICKÉ SOUPRAVY   50 testů   Kat. č. SL 111
Souprava pro určování serologických skupin b-hemolytických  
streptokoků skupin A, B, C, G a F

Význam a použití:
Souprava ITEST STREPTO GROUP slouží k rychlému, jednoduchému a přesnému určení sérologických skupin A,B,C,G a F ß-hemolytických streptokoků. Výchozím materiálem pro určování jsou kolonie z krevního agaru. Skupinové určení ß-hemolytických streptokoků je rozhodující pro etiologickou diagnózu onemocnění a jeho racionální léčbu.

Princip testu:
Principem testu je reakce antigenů specifických pro danou skupinu streptokoků se specifickými protilátkami navázaných na latexové partikule. Průkazem reakce specifických antigenů se specifickými protilátkami dané skupiny streptokoků je jasně viditelná aglutinace příslušné latexové suspenze.

Provedení testu:
1. Před použitím nechejte všechny reagencie ohřát na laboratorní teplotu.
2. Do extrakční zkumavky dejte 1 kapku Činidla I (červená barva) a resuspendujte v nich asi 5 kolonií testovaného b-hemolytického streptokoka narostlého na krevním agaru.
3. Přidejte 1 kapku Činidla II (roztok zežloutne), protřepejte a inkubujte 3-5 minut při laboratorní teplotě.
4. Přidejte 1 - 2 kapky Činidla III (roztok musí zrůžovět až zfialovět).
5. Přiloženou Pasteurovou pipetou nakapejte na pět černých ploch přiložené kartičky po jedné kapce extraktu.
6. Latexové suspenze dobře promíchejte zatřepáním a vedle kapek extraktu dejte po 1 kapce latexové suspenze anti A, anti B, anti C, anti G a anti F (dbejte na to, abyste se při manipulaci s latexovými suspenzemi kapátky nedotkli extraktu).
7. Smíchejte kapky tekutin na jednotlivých černých plochách různými míchadélky a kartičkou kolébejte po dobu jedné minuty. Při kolébání s kartičkou se materiál ze sousedních ploch nesmí smíchat. Pokud se tak stane, test opakujte.

POZN. Kontrolu funkčnosti latexových suspenzí provedete tak, že na černých plochách přiložených kartiček smícháte kapky polyvalentní kontroly s kapkami jednotlivých latexových suspenzí.

Hodnocení:
V pozitivním případě (reakce specifických antigenů se specifickými protilátkami určité skupiny streptokoků) dojde do jedné minuty ke zřetelné aglutinaci. Aglutinace = tvorba pouhým okem viditelných zrníček mezi nimiž je tekutina projasněna.
POZN. Odečítání provádějte pouze očima bez použití lupy.
1. Pozitivní výsledek
   Zřetelná aglutinace extraktu pouze s jednou z pěti latexových suspenzí (v případě pozitivní reakce se dvěma nebo více latexovými suspenzemi test opakujte).
2. Negativní výsledek
   Nedojde k aglutinaci extraktu s žádnou z použitých latexových suspenzí (testovaný kmen nepatří k ß-hemolytickým streptokokům skupin A, B, C, G nebo F).
3. Pozitivní kontrola
   Zřetelná aglutinace všech latexových suspenzí s polyvalentní kontrolou.
POZN. Na slabé stopy granulárního materiálu, které mohou být pozorovány i v negativních případech, neberte zřetel.

Upozornění:
1. Souprava ITEST STREPTO GROUP je dodávána v balení po 50 testech (kat. č. SL 111), činidla jsou také dodávána v náhradních obalech ve větších objemech podle přání zákazníka a je určena pro použití in vitro.
2. Soupravu uchovávejte v temnu při 2 – 8°C a spotřebujte do doby exspirace uvedené na štítku. Latexové suspenze nesmí zmrznout!
3. Při práci s činidly dbejte na to, aby nedošlo k jejich kontaktu s pokožkou a očima. Při potřísnění ihned omyjte postižená místa pod tekoucí vodou.
4. Při poškození primárního obalu IVD nepoužívejte a kontaktujte výrobce.
5. Nespotřebovaný IVD a prázdný obal likvidujte v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.
6. Lze objednávat samostatně i jednotlivé komponenty soupravy.
Obsah soupravy:

 • SL 112  Činidlo I  6 ml
 • SL 113  Činidlo II  6 ml
 • SL 114  Činidlo III  6 ml
 • SL 115  Latexová suspenze ANTI A  2,5 ml
 • SL 116  Latexová suspenze ANTI B  2,5 ml
 • SL 117  Latexová suspenze ANTI C  2,5 ml
 • SL 118  Latexová suspenze ANTI G  2,5 ml
 • SL 119  Latexová suspenze ANTI F  2,5 ml
 • SL 120  Polyvalentní pozitivní kontrola  1 ml
 • Stojánek na zkumavky  1 ks
 • Detekční kartičky  50 ks
 • Oboustranná míchadélka  150 ks
 • Pasteurovy pipety  50 ks
 • Zkumavky na extrakci  50 ks      

Návrat na obsah