ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

ITEST OXIDAZA - ITEST plus s.r.o. Hradec Králové

vlajka
vlajka
logo
logo
logo
Přejít na obsah
Diagnostické prostředky > Diagnostické disky


ITEST OXIDÁZA
pro rychlé stanovení oxidázové aktivity
50 proužků  Kat.č.  DD 505

Význam a použití:
Diagnostické proužky ITEST OXIDÁZA jsou určeny k rychlému orientačnímu stanovení cytochromoxidázy. Test např. odlišuje pseudomonády, aeromo-nády od gramnegativních střevních tyčinek čeledi Enterobacteriaceae.
Princip testu:
Principem je detekce chromoxidázy pomocí barevné reakce ethyloxethyl-parafenylendiaminu s alfa-naftolem za vzniku indofenolové modři.
Provedení testu:
Proužek ITEST OXIDÁZA mírně navlhčete sterilním fyziologickým roztokem. Testovanou kulturu naneste kličkou kličkou na povrch proužku ve formě čáry. Barevnou reakci odečítejte během 0,5 - 1 min.
Hodnocení:
V případě pozitivní reakce (OXIDÁZA +) se inokulované místo na proužku zbarví tmavomodře až černě. Při negativní reakci (OXIDÁZA –) zůstane inokulované místo na disku nezbarveno.
Upozornění:
1. Proužky ITEST OXIDÁZA jsou dodávány v balení po 50 ks (kat. č. DD 505) a jsou určeny pouze pro použití in vitro.
2. Proužky uchovávejte v temnu při 2 – 8°C a spotřebujte do doby exspirace uvedené na štítku.
3. Při poškození primárního obalu IVD nepoužívejte a kontaktujte výrobce.
4. Nespotřebovaný IVD a prázdný obal likvidujte v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.     


Návrat na obsah