ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

ITEST S.AUREUS LATEX - ITEST plus s.r.o. Hradec Králové

vlajka
vlajka
logo
logo
logo
Přejít na obsah
Diagnostické prostředky > Latexaglutinační diag. soupravy


ITEST S. AUREUS LATEX
Kat. č. SL 141

Význam a použití:
Souprava ITEST S. AUREUS LATEX je určena pro rychlou, snadnou a přesnou identifikaci Staphylococcus aureus. Výchozím materiálem pro určování jsou kolonie z krevního agaru.

Princip testu:
Patogenní kmeny S. aureus produkují enzym vázanou koagulázu, tzv. clumping factor a buňky těchto kmenů obsahují protein A. Na latexových partikulích ITEST S. AUREUS LATEX je navázán králičí imunoglobulin (IgG) a fibrinogen. Při reakci clumping factoru s fibrinogenem nebo proteinu A s IgG dojde k jasné aglutinaci latexové suspenze. Clumping factor a protein A jsou vzájemně nezávislé faktory a jejich detekce je důležitá při identifikaci S.aureus.

Provedení testu:
1. Na černé pole detekční kartičky dejte jednu kapku latexové suspenze ANTI S.AUREUS.
2. Přiloženým míchadélkem naberte asi 5 kolonií testovaného kmene a dobře je rozmíchejte v latexové suspenzi.
3. Detekční kartičkou kolébejte po dobu jedné minuty. Při testování více kmenů najednou dbejte na to, aby se materiál ze sousedních ploch nesmíchal. Pokud se tak stane, test opakujte.

Hodnocení:
V pozitivním případě (reakce clumping factoru s fibrinogenem nebo proteinu A s králičím IgG dojde do jedné minuty ke zřetelné aglutinaci latexové suspenze ANTI S.AUREUS.
Aglutinace = tvorba pouhým okem viditelných zrníček mezi nimiž je tekutina více či méně projasněna.
V negativním případě k aglutinaci latexové suspenze do jedné minuty nedojde.
POZN. Na slabé stopy granulárního materiálu, které mohou být pozorovány i v negativních případech, neberte zřetel.

Upozornění:
1. Souprava ITEST S. AUREUS LATEX je dodávána v balení po 50 testech (kat. č. SL 141) a je určena pouze pro použití in vitro.
2. Soupravu uchovávejte v temnu při 2 – 8°C a spotřebujte do doby exspirace uvedené na obalu. Latexová suspenze nesmí zmrznout!
3. Při poškození primárního obalu IVD nepoužívejte a kontaktujte výrobce.
4. Nespotřebovaný IVD a prázdný obal likvidujte v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.

 


     


Návrat na obsah