ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

NYSTATIN, AMPHOTERICIN B, PIMARICIN (NATAMYCIN) - ITEST plus s.r.o. Hradec Králové

vlajka
vlajka
logo
logo
logo
Přejít na obsah
Diagnostické prostředky > Antimykotické disky

 
  ANTIMYKOTICKÉ DISKY
          50 disků          Kat. č. DD 601 -  DD 613
           100 disků         Kat. č. DD 6011- DD 6131


 • DD 601  Nystatin 50µg,
 • DD 602  Amfotericin B 50µg,
 • DD 603  Pimaricin 50µg,
 • DD 604  5-Fluorocytosin 5µg,
 • DD 605  Itrakonazol 30µg,
 • DD 606  Ketokonazol 30µg,
 • DD 607  Klotrimazol 30µg,
 • DD 608  Mikonazol 30µg,
 • DD 609  Flukonazol 25µg,
 • DD 610  Ekonazol 30µg,
 • DD 611  Bifonazol 30µg,
 • DD 612  Ciklopiroxolamin 30µg
 • DD 613  Voriconazol 1µg

Význam a použití:
Antimykotické disky jsou určeny ke stanovení citlivosti mikroskopických hub k antimykotikům v podmínkách in vitro. Pomocí jednoduché difúzní metody lze již po 18-24 hod získat informace o aktuální citlivosti testovaného houbového izolátu. Výsledky antimykotického antibiogramu umožňují zahájení racionální léčby mykotické infekce.
Provedení testu:
Ve fyziologickém roztoku připravte suspenzi testovaného kmene (0,5 stupně McFarlandovy zákalové stupnice) a touto suspenzí přelijte povrch agarové plotny v petriho misce. Zbytek suspenze odsajte a po jejím zaschnutí (asi 15 min při laboratorní teplotě) přiložte sterilně antimykotické disky. Inkubujte 18-48 hod při 37˚C.
Hodnocení testu:
Po inkubaci sledujte přítomnost a případně velikost inhibičních zón kolem antimykotických disků.
Pro polyenová antibiotika u in vitro citlivých kmenů je charakteristická přítomnost jasné, ostře ohraničené inhibiční zóny, obvykle malého průměru (amfotericin B a pimaricin >10 mm, nystatin >15 mm).
Pro azoly (klotrimazol, mikonazol, ekonazol, bifonazol, ketokonazol, itrakonazol, flukonazol a vorikonazol), 5-Fluorocytosin a Ciklopiroxolamin je charakteristická inhibiční zóna většinou s neostrými hranicemi a patrným nárůstem testovaného kmene uvnitř inhibiční zóny i u citlivých kmenů in vitro.
Velikost inhibiční zóny u citlivých kmenů je následující:
5-Fluorocytosin, klotrimazol, mikonazol, ekonazol, ketokonazol > 20 mm, bifonazol, itrakonazol a ciklopiroxolamin >10 mm, flukonazol >15 mm, vorikonazol > 17 mm.
Poznámka:
Pro testování doporučujeme modifikovaný Sabouraudův glukózový agar (2% glukóza, 1% pepton, 2,5% agar, pH neupraveno). Pro azolová chemoterapeutika (ale ne 5-Fluorocytosin!) může být použit agar s kasitonem (1,9% Casitone Difco, 1% Yeast extract Difco, 2% glukóza, 1% citrát sodný, 0,1% hydrogenfosforečnan sodný, 2,5% agar, pH 6,6) nebo komerční půda Antimycotic sensitivity test agar firmy Hi-Media.
Upozornění:
1. Antimykotické disky jsou dodávány v balení po 50 nebo 100 ks a jsou určeny pouze pro použití in vitro.
2. Disky uchovávejte v temnu při teplotě 2 – 8°C a spotřebujte do doby exspirace uvedené na štítku.
3. Při poškození primárního obalu IVD nepoužívejte a kontaktujte výrobce.
4. Nespotřebovaný IVD a prázdný obal likvidujte v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.      
Návrat na obsah