ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

ITEST STAFY - KOAGULAZA - ITEST plus s.r.o. Hradec Králové

vlajka
vlajka
logo
logo
logo
Přejít na obsah
Diagnostické prostředky > Ostatní diagnostické soupravy

ITEST STAFY- KOAGULÁZA
4 X 8 ml  Kat.č. SO 311
 
Souprava pro stanovení produkce stafylokokové plazmakoagulázy
(detekce tzv. volné koagulázy)

Význam a použití:
Souprava  ITEST STAFY-KOAGULÁZA slouží k určení plazmakoaguláza - pozitivních  stafylokoků. Vedle druhu Staphylococcus aureus jde o skupinu dalších  pěti druhů rodu Staphylococcus, vyskytující se hlavně ve veterinárním  materiálu - S. intermedius, S. hyicus, S. delphini, S. schleiferi subsp.  coagulans, S. aureus subsp. anaerobius.
Ostatní popsané druhy, tzn. do S. pasteuri (identifikovaný v roce 1993), mají tento test negativní.

Provedení testu:
  • 1. Do lahvičky s lyofilizovanou králičí plazmou přidejte 8 ml přiloženého fyziologického roztoku a obsah důkladně rozpusťte.
  • 2.  Do aglutinační zkumavky dejte 0,5 ml roztoku plazmy a přidejte buď 0,1  ml osmnáctihodinové bujónové kultury, nebo několik kolonií testovaného  kmene a směs dobře promíchejte.
  • 3. Směs inkubujte 3 hod při 37 + 1°C a pak do druhého dne při laboratorní teplotě.

Hodnocení:
Výsledek  odečítejte po 1, 3 a 24 hodinách. V případě pozitivní reakce dojde ke  ztuhnutí plazmy nebo k vytvoření chuchvalců či sraženin.


Poznámka:
Roztok  plazmy lze také použít ke stanovení tzv. vázané koagulázy: Na podložním  sklíčku resuspendujte v kapce připravené plazmy několik kolonií  testovaného kmene. U kmenů S. aureus a částečně u kmenů S. intermedius  by mělo dojít k aglutinaci. Toto stanovení však vykazuje až 25% falešnou  negativitu. Proto u kmenů s negativní sklíčkovou aglutinací musíte  provést test zkumavkový.

Slabou  pozitivní reakci na vázanou koagulázu mohou někdy vykazovat i dva druhy  koaguláza-negativních stafylokoků uplatňující se také jako původci  infekcí u lidí: S. lugdunensis a S. schleiferi subsp. schleiferi.


Doporučení:
Pro  kontrolu kvality diagnostické soupravy ITEST STAFY - KOAGULÁZA  doporučujeme použít jako pozitivní kontrolu kmen Staphylococcus aureus  CCM 3953, jako negativní kontrolu kmen Staphylococcus epidermidis CCM  4418. Oba kmeny dodává Česká sbírka mikroorganismů, Přírodovědecká  fakulta Masarykovy univerzity, Tvrdého 14, 602 00 Brno.


Upozornění:
1. Souprava ITEST STAFY - KOAGULÁZA je dodávána v balení po 4x8 ml (kat. č. SO 311) a je určena pouze pro použití in vitro.

2. Soupravu uchovávejte při 2 – 8°C a spotřebujte do doby exspirace uvedené na štítku. Rozpuštěnou plazmu spotřebujte do 5 dnů.

3. Při poškození primárního obalu IVD nepoužívejte a kontaktujte výrobce.

4. Nespotřebovaný IVD a prázdný obal likvidujte v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.


      

Návrat na obsah