ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

ITEST ASO - ITEST plus s.r.o. Hradec Králové

vlajka
vlajka
logo
logo
logo
Přejít na obsah
Diagnostické prostředky > Ostatní diagnostické soupravy
ITEST ASO
Souprava pro titraci antistreptolysinu O v séru
2x10 testů kat.č. SO 3011
2x25 testů  kat.č. SO 301

Význam a použití:
Souprava   ITEST ASO je určena k titraci antistreptolysinu O (ASO) v sérech. ASO   je protilátka proti streptolysinu O (SLO) - extracelulárnímu produktu   streptokoků skupiny A (1). Prožití streptokokové infekce se tedy projeví   vzestupem hladiny ASO. Tyto infekce jsou závažné zejména svými  následky  - akutní revmatickou horečkou a akutní glomerulonefritidou.
Stanovení   titru ASO je proto nezbytným doplňkem diagnostiky těchto onemocnění.   Titraci ASO lze poměrně dobře standardizovat a protilátky lze určovat   kvantitativně (2).
Vzhledem k  obrovské četnosti streptokokových  infekcí lze též používat titrace ASO  jako "screeningové" metody pro  zjišťování nedostatečné reaktivity  imunitního systému.
Souprava  ITEST ASO  umožňuje rychlé a jednoduché provedení testu, protože  dodávaný SLO  obsahuje předem stanovený počet mezinárodních jednotek  (m.j.). Souprava  obsahuje všechny reagencie potřebné k provedení testu,  mimo králičích  erytrocytů. Ty je možno objednat samostatně (kat. č. SO  306).

Princip testu:
Principem   testu je neutralizace SLO protilátkou (ASO) přítomnou v séru. Zbylý  SLO  se prokáže hemolýzou přidaných erytrocytů. Aby hemolýza proběhla,  musí  být SLO v redukovaném stavu.

Obsah soupravy:
1. kat. č. SO 302 Streptolysin O
Purifikovaný   filtrát kultury streptokoka sk. A produkujícího SLO v lyofilizované   formě. Lahvička obsahuje počet m.j. deklarovaný na štítku.
2. kat. č. SO 303 Redukční činidlo
Redukční činidlo – dithionitan sodný. 20 mg v lahvičce.
3. kat. č. SO 304 Koncentrovaný pufrovaný fyziologický roztok s albuminem (PFR+A)
Lahvička   obsahuje 8 ml koncentrovaného fyziologického roztoku s fosfátovým   pufrem a hovězím albuminem. Roztok je konzervován 0,1% azidem sodným.
4. kat. č. 305 Antistreptolysin O Standard (Sérum o známém titru)
Purifikovaný   lidský IgG testovaný na přítomnost HIV, HBsAg a HCV s negativním   výsledkem. Lahvička obsahuje počet m.j. deklarovaný na štítku. Poznámka:   Králičí erytrocyty v Alseverově roztoku (25% suspenze, 40 nebo 20 ml)   jsou dodávány samostatně (k.č. SO 306 nebo SO 307).

Provedení testu:
Národní referenční laboratoř pro streptokoky a enterokoky SZÚ v Praze doporučuje následující metodu (3):
1. Příprava pufrovaného fyziol. roztoku s albuminem (PFR+A)
Obsah   lahvičky s koncentrovaným PFR+A (8 ml) nařeďte 112 ml destilované  vody.  Získáte 120 ml roztoku o pH + 6,5 (pH roztoku překontrolujte a v   případě potřeby upravte). Takto připravený roztok uchovávejte při +4oC a   spotřebujte do sedmi dnů.
2. Příprava suspenze králičích erytrocytů
Králičí   erytrocyty promyjte 3x v PFR+A a centrifugujte 10 min. při 1000g. Po   poslední centrifugaci připravte ze sedimentovaných erytrocytů 1%   suspenzi v PFR+A.
3. Příprava redukovaného streptolysinu O (SLO)
Do   lahviček se SLO a Redukčním činidlem dejte po 1 ml PFR+A (nejlépe   injekční stříkačkou přes gumovou zátku, abyste zamezili ztrátám   lyofilizovaného materiálu). Po dokonalém rozpuštění přeneste   kvantitativně obsahy obou lahviček do ml PFR+A. Takto připravený roztok   SLO obsahuje 1 m.j./0,5ml. Roztok spotřebujte tentýž den.
4. Ředění séra
Ve zkumavkách připravte dvě základní ředění vyšetřovaného,inaktivovaného (56oC po dobu 30 min.) séra:
  a) 1:25 (50 m l séra + 1,2 ml PFR+A)
  b) 1:30 (0,5 ml séra ředěného 1:25 + 0,1 ml PFR+A)
5. Příprava mikrotitrační destičky (typ U) a vlastní provedení testu

Sérum   titrujte ve vodorovné řadě mikrotitrační destičky. U každého   vyšetřovaného séra dejte do prvních dvou jamek po 50 ml PFR+A. Do   zbylých 10 jamek dejte po 25 ml PFR+A.
Do první jamky přeneste 50 ml séra ředěného 1:25 a po důkladném promíchání přeneste pomocí mikropipety 50 ml do třetí jamky. Stejným způsobem pokračujte v ředění séra ve všech lichých jamkách až do jedenácté jamky. 50 ml naředěného séra z 11. jamky odstraňte.
Do druhé jamky přeneste 50 ml séra ředěného 1:30 a po důkladném promíchání přeneste pomocí mikropipety 50 ml do čtvrté jamky. Stejným způsobem pokračujte v ředění séra ve všech sudých jamkách až do dvanácté jamky. 50 ml séra z 12. jamky odstraňte.
K   takto naředěnému séru přidejte do 1. a 2. jamky po 50 ml PFR+A a do   všech ostatních jamek přidejte po 25 ml PFR+A a důkladně promíchejte (na   třepačce nebo poklepem na stěny destičky). Z 1. a 2. jamky odstraňte po 50 ml naředěného séra. V každé jamce je potom konečný objem naředěného séra 50 ml.
Do   každé jamky s naředěným sérem přidejte 25 ml redukovaného roztoku SLO.   Po důkladném promíchání inkubujte ve vlhké komoře v termostatu 15 min.   při 37˚C. Po inkubaci přidejte do všech jamek po 25 ml 1% suspenze   králičích erytrocytů (před každým použitím suspenzi dobře promíchejte).   Obsah jamek řádně promíchejte (poklepem na stěny destičky) a inkubujte   45 min. při 37˚C.
6. Odečítání výsledků
Odečtěte   poslední jamku bez hemolýzy (matnou): reciproká hodnota příslušného   ředěného séra udává titr ASO v m.j. Pro přehled uvádíme reciproké   hodnoty ředění séra (tzn. titru ASO) v jednotlivých jamkách:
7. Kontrola

7.1. Sérum o známém titru
Při   titraci ASO v sérech je nutná současná titrace séra o známém titru,   kterým je ASO standard dodaný v soupravě. Lyofilizovaný ASO standard   rozpusťte v 1 ml PFR+A (= základní ředění 1:25).
Dále  postupujte  tak, jak je udáno v bodech 4.b až 6. Titr takto naředěného  standardu je  405 m.j. (t.j. poslední jamka bez hemolýzy je č. 8). V  rámci titrační  chyby se může titr ASO standardu lišit o +1 jamku  (poslední jamka bez  hemolýzy může být č. 7 - 9).
Titraci ASO standardu proveďte pouze v 10 jamkách. 11. a 12. jamku použijte na kontrolu suspenze erytrocytů a kontrolu SLO.
7.2. Kontrola suspenze erytrocytů
Do   11. jamky (v řadě, kde titrujete ASO standard) dejte 75 ml PFR+A + 25   ml 1% suspenze králičích erytrocytů. Při odečítání výsledků nesmí dojít  k  hemolýze.
7.3. Kontrola SLO
Do  12. jamky (v řadě, kde  titrujete ASO standard) dejte 50 ml PFR+A + 25  ml SLO + 25 ml suspenze  králičích erytrocytů. Při odečítání výsledků  musí dojít ke 100%  hemolýze.

Hodnocení:
"Normální"   hodnoty ASO v séru jsou vysoce variabilní a závisí na věku   vyšetřovaného, geografické oblasti, epidemiologické situaci, ročním   období a pod. Za horní hranici "normálních" hodnot ASO bývá obvykle   pokládán titr 200 m.j. (4). Daleko spolehlivější pro průkaz předchozí   streptokokové infekce je zjištění signifikantního vzestupu titru ASO v   séru pacienta. U doporučené metody je to rozdíl mezi titrací dvou vzorků   sér větší než jedna jamka. Vzestup ASO po streptokokové infekci  obvykle  dosahuje maxima mezi 3. a 5. týdnem po jejím začátku. Proto se   doporučuje titrace nejméně 2 vzorků sér, odebraných s určitým časovým   odstupem.
Po streptokokových infekcích  dojde k vzestupu titru ASO  zhruba v 80% případů. K zachycení většího  počtu streptokokových infekcí  je nutná titrace některé další  streptokokové protilátky, např.  antideoxyribonukleázy B.
K nespecificky zvýšenému titru ASO může také dojít v přítomnosti lipidů a lipoproteinů v séru nebo v sérech kontaminovaných.

Literatura:
1.   Hostetler C.L., Sawyer K.P., Nachamkin I. (1988): Comparison of three   methods for detection antibodies to streptolysin O and DNase B.   J.Clin.Microbiol. 26, 1406.
2. Wannamaker L.W., Ayoub E.M. (1960): Antibody titres in acute rheumatic fever. Circulation 21, 598.
3. Bícová R. (1997): Stanovení protilátky proti streptolysinu O mikrometodou. Epidemiol.Microbiol.Imunol., 46, č. 4, 140-144.
4.Johnson D.R., Kaplan E.L. et al. (1996): Laboratory diagnosis of group A streptococcal infections. WHO, Geneva.

Upozornění:
1. Souprava ITEST ASO je dodávána v balení po 2 x 25 testech a je určena pouze pro použití in vitro.
2. Soupravu uchovávejte v temnu při 2 – 8°C a spotřebujte do doby exspirace uvedené na štítku.
3. Při poškození primárního obalu IVD nepoužívejte a kontaktujte výrobce.
4. Nespotřebovaný IVD a prázdný obal likvidujte v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.


             

Návrat na obsah