ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

ESCHERICHIA COLI O157:H7 - ITEST plus s.r.o. Hradec Králové

vlajka
vlajka
logo
logo
logo
Přejít na obsah
Diagnostické prostředky > Latexaglutinační diag. soupravy


ESCHERICHIA COLI O157:H7
50 testů         Kat.č.  SL 121

Význam a použití:
Latexová suspenze ITEST ESCHERICHIA COLI O:157  je určena pro rychlé a přesné odlišení E. coli O:157 od  ostatních serotypů druhu E. coli.
Princip testu:
Principem testu je reakce antigenů specifických pro E. coli O:157 se specifickými protilátkami navázanými na latexové partikule. Průkazem reakce specifických antigenů se specifickými protilátkami je jasně viditelná aglutinace latexové suspenze.
 
Provedení testu:
Testovaný kmen resuspendujte ve fyziologickém  roztoku (3. stupeň McFarlandovy zákalové stupnice) a jednu  kapku suspenze dejte na černé pole detekční kartičky.Vedle  kapky suspenze kápněte 1 kapku latexové suspenze ESCHERICHIA COLI O:157 a kapky smíchejte. Kartičkou kolébejte po dobu 1 minuty.
 
Hodnocení:
V pozitivním případě (reakce specifických antigenů se specifickými protilátkami) dojde do 1 minuty ke zřetelné aglutinaci. Aglutinace = tvorba pouhým okem viditelných zrníček mezi nimiž je tekutina projasněna.
 
POZN. Odečítání provádějte pouze očima bez použití lupy.
 
1. Pozitivní výsledek
Zřetelná aglutinace bakteriální suspenze s latexovou suspenzí ESCHERICHIA COLI O:157.
 
2. Negativní výsledek
Nedojde k aglutinaci bakteriální suspenze s latexovou suspenzí ESCHERICHIA COLI 0:157.
 
POZN. Na slabé stopy granulárního materiálu, které mohou být pozorovány i v negativních případech, neberte zřetel.
 

Upozornění:
 
1. Latexová suspenze ITEST ESCHERICHIA COLI O:157 je dodávána v balení po 50 testech (kat. č. SL 121) a je určena pouze pro použití in vitro.
2. Suspenzi uchovávejte v temnu při 2 – 8°C a spotřebujte do doby exspirace uvedené na štítku. Latexová suspenze nesmí zmrznout!
3. Při poškození primárního obalu IVD nepoužívejte a kontaktujte výrobce.
4. Nespotřebovaný IVD a prázdné obaly likvidujte v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001Sb.


       

Návrat na obsah