STĚROVA SOUPRAVA - ITEST plus s.r.o. Hradec Králové

Itest plus
vlajka
vlajka
logo
logo
logo
logo
Itest plus
Itest plus
Přejít na obsah
Diagnostické prostředky > Pomocné diagnostické prostředky

STĚROVÁ SOUPRAVA
10 ks  Kat.č. PP 66
pro kvantitativní stanovení povrchové mikrobiální kontaminace prostředí

Význam a použití:
STĚROVÁ  SOUPRAVA je určena pro provádění stěrů z nástrojů, zařízení, stěn, oken  aj. Umožňuje kvantitativní stanovení povrchové mikrobiální kontaminace  pomocí vlhkého tamponu z plochy 1 dm2 (100 cm2). Pravidelný monitoring  mikrobiální kontaminace prostředí s užitím STĚROVÉ SOUPRAVY umožňuje  účinnou kontrolu sanitačního režimu na pracovištích.

Provedení:
  • 1. Na vybraný povrch přiložte sterilní papírovou šablon a jeden přiložený tampon navlhčete ponořením do zkumavky s roztokem.
  • 2. Tamponem důkladně setřete vymezenou plochu v šabloně (viz obrázek).
  • 3.  Tampon vložte do zkumavky s roztokem a tyčinku zalomte tak, aby tampon  byl ponořen v roztoku a přitom zkumavka šla dobře zavřít. Pozor na  sekundární kontaminaci při manipulaci s tampónem a zkumavkou.
  • 4.  Zkumavku označte a dopravte co nejdříve (pokud možno v chladu) do  laboratoře ke zpracování. Vzorek zpracujte v den odběru. V případě  delšího skladování při 2 – 8°C (např. přes noc), jsou výsledky vzhledem k  možnému pomnožení mikrobů pouze semikvantitativní.
  • 5.  V laboratoři před vlastním zpracováním řádně vytřepejte tampon do  roztoku (nejlépe na Vortexu) a za sterilních podmínek naočkujte pipetou  0,5 ml roztoku na Petriho misku s vhodnou agarovou půdou. Kývavým  pohybem rozlijte roztok po celé ploše misky a nechte jej zaschnout při  laboratorní teplotě. Potom misku inkubujte.
POZN: Podle  standardní metodiky se při běžném monitoringu na určování bakterií  používá Soya Bean Casein Digest agar (kultivace 5 dnů při 30 – 35 °C).  Pro diagnostiku kvasinek a vláknitých hub se používá Sabouraudův  glukózový agar (kultivace 5 dnů při 20 – 25°C). V případě cíleného  záchytu růstově náročnějších bakterií je vhodné použít krevní agar (48  hod. při 36°C).

Vyhodnocení:
Po kultivaci spočítejte množství kolonií a pro stanovení počtu mikroorganismů na 1 dm2 (100 cm2) plochy použijte vzorec:
(počet zachycených kolonií x 10 (objem roztoku ve zkumavce))/ 0,5 (inokulační objem)
Po vyhodnocení počtu mikroorganismů proveďte jejich druhovou identifikaci pomocí standardních metod.

Upozornění:
1. STĚROVÁ SOUPRAVA je dodávána v balení po 10 kusech a je určena pouze pro použití in vitro.
2. Soupravu uchovávejte v suchu a temnu při teplotách do 25°C a spotřebujte do doby exspirace uvedené na štítku.
3. Při poškození primárního obalu IVD nepoužívejte a kontaktujte výrobce.
4. Nespotřebovaný IVD a prázdný obal likvidujte v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.

Obsah soupravy:
Sterilní šablona 10 ks
Sterilní tampon 10 ks
Zkumavka se sterilním stabilizovaným Ringrovým roztokem (10 ml) 10 ks
Samolepící štítek na označení zkumavek 10 ks

Návod k použití 1 ks


       

Návrat na obsah