KRÁLIČÍ ERYTROCYTY - ITEST plus s.r.o. Hradec Králové

vlajka
vlajka
logo
logo
logo
Přejít na obsah
Diagnostické prostředky > Pomocné diagnostické prostředky
KRÁLIČÍ ERYTROCYTY
25% suspenze v Alseverově roztoku
40 ml Kat. č. SO 306
20 ml Kat. č. SO 307


Význam a použití:
Králičí erytrocyty slouží jako indikátor reakce při testování antistreptolysinu O (ASO)
v séru s použitím diagnostické soupravy ITEST ASO (SO 301 nebo SO 3011).
Princip testu:
Principem testu je hemolýza králičích krvinek. Ta je způsobena přebytečným
streptolysinem O (SLO) po jeho reakci s antistreptolysinem O (ASO) přítomným
v séru.
Příprava krvinek:
Králičí erytrocyty promyjte 3x v PFR+A (kat. č. SO 304) a centrifugujte 10 min. při
1000g. Po poslední centrifugaci připravte ze sedimentovaných erytrocytů 1%
suspenzi v PFR+A.
Provedení testu a hodnocení:
Použití naředěných krvinek a hodnocení reakce je popsáno v návodu pro použití pro
diagnostickou soupravu ITEST ASO (SO 301 nebo SO 3011).
Upozornění:
1. Pomocný diagnostický přípravek Králičí erytrocyty je dodáván v balení po 40 ml
(SO 306) nebo 20 ml (SO 307) a je určen pouze pro použití in vitro.
2. Králičí erytrocyty uchovávejte v temnu při 2 – 8°C a spotřebujte do doby
exspirace uvedené na štítku.
3. Při poškození primárního obalu IVD nepoužívejte a kontaktujte výrobce.
4. Nespotřebovaný IVD a prázdné obaly likvidujte v souladu se zákonem o
odpadech č. 185/2001Sb. dle kategorií: 15 01 01 – papírové obaly, 15 01 02 –
plastové obaly, 15 01 07 – skleněné obaly, hliník – 17 04 02, chemikálie
obsahující nebezpečné látky – 18 01 06, rezidua a nespotřebovaný IVD
likvidujte v kategorii 18 01 09 – jiná nepoužitelná léčiva. Odpady, na jejichž
sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci
infekce, likvidujte v kategorii 18 01 03.

   

Návrat na obsah