ITEST FRAMYKOIN - ITEST plus s.r.o. Hradec Králové

Itest plus
vlajka
vlajka
logo
logo
logo
logo
Itest plus
Itest plus
Přejít na obsah
Diagnostické prostředky > Diagnostické disky


ITEST FRAMYKOIN
100 disků   Kat.č. AD 551


Význam a použití:
Antibiotické disky ITEST FRAMYKOIN se používají ke stanovení citlivosti některých bakterií difúzní metodou.
Kombinace baktericidních antibiotik v disku (bacitracin 10 j a neomycin 30 mg) umožňuje snadné stanovení citlivosti gramnegativních i grampozitivních mikrobů včetně stafylokoků k framykoinu.

Provedení testu:
Na agarovou půdu s naočkovaným klinickým materiálem nebo testovaným kmenem sterilně přiložte disk ITEST FRAMYKOIN a inkubujte 18 - 24 hod. při 37 + 1°C.

Hodnocení:
Dojde-li po inkubaci k vytvoření inhibiční zóny, odečtěte její průměr a vyhodnoťte podle tabulky:


Upozornění:

1. Disky ITEST FRAMYKOIN jsou dodávány v balení po 100 ks (kat. č. AD 551) a jsou určeny pouze pro použití in vitro.
2. Disky uchovávejte v temnu při 2 – 8°C a spotřebujte do doby exspirace uvedené na štítku.
3. Při poškození primárního obalu IVD nepoužívejte a kontaktujte výrobce.
4. Nespotřebovaný IVD a prázdný obal likvidujte v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.    

Návrat na obsah