ITEST ESCHERICHIA COLI 0:157 - ITEST plus s.r.o. Hradec Králové

vlajka
vlajka
logo
logo
logo
Přejít na obsah
Diagnostické prostředky > Diagnostická séra pro sklíčkovou aglutinaci


ITEST ESCHERICHIA COLI O:157
1 ml , 2 ml  Kat.č.  AS 415

Význam a použití:
  • 1.Na podložní sklo dejte jednu kapku fyziologického roztoku a resuspendujte v něm testovaný kmen E. coli (používejte 24 hod. kultury).
  • 2.Vedle připravené homogenní suspenze kápněte 1 kapku antiséra a bakteriologickou kličkou obě kapky smíchejte.
  • 3. Krouživými pohyby kolébejte podložním sklem po dobu jedné minuty.
  • tvorba   aglutinátů   a   sraženin   s   větším   či   menším   vyjasněním  okolní  tekutiny:   +
  • k tvorbě  aglutinátů a sraženin  nedochází a suspenze zůstává beze  změny  zakalená:     -  

Hodnocení výsledků:
1.Pozitivní reakce s  antisérem: Testovaný kmen je E. coli O157
2.Negativní reakce s antisérem a fyziol. roztokem: E. coli jiné serologické skupiny.

Upozornění:

1. Antiséra jsou chráněna azidem sodným, přesto je nutné při  jejich používání předejít jejich kontaminaci (při kapání sér se  nedotýkejte kapátkem podložního skla!).
2. Antiséra jsou dodávána v tekuté formě po 1 nebo 2 ml a jsou  určena pouze pro použití in vitro.
3. Antiséra uchovávejte v temnu při 2 – 8°C a spotřebujte do doby exspirace uvedené na štítku.
4. Při poškození primárního obalu IVD nepoužívejte a kontaktujte výrobce.
5. Nespotřebovaný IVD a prázdné obaly likvidujte v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001Sb.
Antisérum slouží k snadnému a rychlému určení Escherichia coli serologické skupiny O157.

 
Provedení reakce:
Odečítání výsledků a hodnocení reakce:
Odečítání provádějte proti tmavé podložce:

 
POZN. Při pozitivní aglutinaci testovaného kmene s fyziologickým roztokem jde o spontánně aglutinující druh E. coli.

                       


      


Návrat na obsah