ITEST plus s.r.o.

Itest plus s.r.o.
Itest plus s.r.o.
Přejít na obsah


ITEST plus, společnost s ručením omezeným
byla založena v prosinci 1994 a začala pracovat od 1.1.1995. V současnosti společnost zaměstnává více než dvacet pracovníků.

Činnost firmy je zaměřena na tři oblasti :

  • výrobu zdravotnických diagnostických prostředků in vitro pro mikrobiologické laboratoře,
  • biologické a mikrobiologické zkoušky sterilních a nesterilních přípravků a odhad populace mikroorganizmů na předmětu (bioburden)
  • mikrobiologické validace a monitoring čistých prostorů.


Všechny činnosti firma provádí na základě:

  • certifikátu ČSN EN ISO 13485:2012 – Návrh, výroba a prodej diagnostických prostředků in vitro pro mikrobiologii
  • certifikátu ISO 9001:2008 – Biologické a mikrobiologické zkoušení zdravotnických prostředků a léčiv
  • povolení k činnosti kontrolní laboratoře vydaného Státním ústavem pro kontrolu léčiv v Praze
  • certifikátů správné výrobní praxe (SVP) pro výrobce vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv v Praze
  • Osvědčení o akreditaci udělené ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Od svého vzniku společnost svoje aktivity v obou oblastech neustále rozšiřuje.

Dnes je v nabídce diagnostických přípravků více než osmdesát druhů výrobků, které pomáhají v laboratořích humánní a veterinární mikrobiologie správně a rychle identifikovat původce infekčních onemocnění. Některé výrobky také mohou být využity v laboratořích zabývajících se potravinářskou mikrobiologií. Diagnostické přípravky jsou zaměřeny především na serologickou identifikaci (např. latexaglutinační soupravy, antiséra pro sklíčkovou aglutinaci, stanovení antistreptolysinu) a na využívání enzymatických vlastností mikroorganismů (např. stafylokoků nebo enterobakterií).
Významnou částí výrobků společnosti jsou diagnostické disky a přípravky pro lékařskou mykologii (např. antimykotické disky a antigeny pro agarprecipitační reakce).

V oblasti biologických a mikrobiologických zkoušek firma provádí téměř deset druhů testů pro výrobce léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Jedná se například o zkoušku na pyrogenní látky (tuto společnost provádí jako jediná v ČR), zkoušku na neškodnost, zkoušku na sterilitu, stanovení účinnosti antibiotik, stanovení bakteriálních endotoxinů, zkoušku na celkový počet mikroorganizmů, zkoušky na specifické mikroorganizmy, odhad populace mikroorganismů na předmětu. Všechny zkoušky jsou prováděny podle platných předpisů českého, evropského, případně amerického lékopisu. Společnost je připravena na provádění uvedených zkoušek podle harmonizovaných norem.
U výrobců také společnost provádí měření mikrobiologické kontaminace čistých prostorů, a to jak vzduchu, tak povrchů, zařízení a personálu).
Strategie firmy je založena na snaze všech zaměstnanců uspokojit potřeby každého zákazníka dodáním kvalitních výrobků nebo služeb v
co možná nejkratším termínu. Značná flexibilita společnosti také umožňuje do určité míry splňovat požadavky zákazníků nad rámec jednotlivých položek, uvedených v katalogu.


Návrat na obsah